امروز : چهارشنبه، 3 مرداد 1403

خوبگاه دانشجویی برای دانشجویان غیر بومی

خوبگاه دانشجویی برای دانشجویان غیر بومی   موسسه آموزش عالی معراج سلماس برای دانشجویان غیربومی خوابگاه دانشجویی در نظر گرفته شده است . دانشجویان واجد شرایط برای درخواست خوابگاه به آقای مهندس اعتماد مراجعه فرمایید و یا با شماره های 09144398532 و 04435253655 داخلی 14 تماس حاصل فرمایند....

ادامه مطلب