امروز : دوشنبه، 27 فروردین 1403

معماری

مدیر گروه معماری و عمران : خانم مهندس ستاری

 

رشته ها ی گروه معماری :

کارشناسی پیوسته معماری

کارشناسی نا پیوسته معماری

کاردانی پیوسته نقشه کشی و طراحی معماری

 

رشته های گروه عمران:

کاردانی پیوسته ساختمان و کارهای عمومی ساختمان

 

 

اساتیدی که با گروه معماری همکاری دارند :

 

نام   نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته
شاهرخ محمدی دکترا معماری
ستار اصغری کارشناسی ارشد معماری
ایلقار ستاری رئوف کارشناسی ارشد معماری
آناز زهتابیان رضائی کارشناسی ارشد  شهر سازی
رضوان عباسی بخشکندی کارشناسی ارشد ارشد برنامه ریزی شهری
پروانه رحمانی اهرنجانی کارشناسی ارشد معماری
وحیده گلوانی کارشناس ارشد معماری
حمیدبایرامزاده کارشناسی ارشد معماری
داود ساجدی کارشناس ارشد عمران آب
سهیل جلیل پور کارشناس ارشد معماری
سینا ترقی جو کارشناسی ارشد عمران
آناهیتا کارگر خوش طالع کارشناسی ارشد معماری
الهام جعفری کارشناسی ارشد

معماری

باقرزاده کارشناسی ارشد

معماری