امروز : دوشنبه، 27 فروردین 1403

کامپیوتر

 

 

اساتیدی که با گروه کامپیوتر همکاری دارند :

 

بهزاد یوسف نژاد کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر
بهدیس اسلام نور دکترا مهندسي كامپيوتر
     
جمشید باقرزاده محاسفی دکترا مهندسي كامپيوتر
فرشاد رستم آبادی دکترا مهندسي كامپيوتر
اعظم کبوتری کارشناس ارشد مهندسي كامپيوتر
ژیلا ایوبی دکترا