امروز : پنج شنبه، 3 اسفند 1402

کارشناسی ارشد مکاترونیک

کارشناسی ارشد مکاترونیک

مدیر گروه: خانم دکتر ژیلا ایوبی

اساتید گروه مکاترونیک

آقای دکتر پیمان ایوبی

آقای دکتر جمشید بافرزاده

آقای دکتر جعفر مدار

آقای دکتر سجاد امامی