امروز : شنبه، 9 فروردین 1399

معاون آموزش تحصیلات تکمیلی

 

نام خانوادگی : 

نام :

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات

مرتبه علمی : 

 • رزومه
 • رشته :  مهندسی مکانیک
 • ایمیل: 
 • تحصیلات :
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- سال1388
 • کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه ارومیه
 • استاد راهنما : آقای دکتر رضوی استادیار دانشگاه تبریز دانشکده مکانیک
 • دبیرستان و مرکز پییش دانشگاهی نمونه دولتی مدرس
 • زمینه تحقیقاتی و اجرایی:
 • همکاری با بخش تحقیقات موتور کارخانه  تراکتور سازی تبریز و بهینه کردن مصرف سوخت موتور     MT4-244 در سال 1387.
 • اجرای طرح پژوهشی با عنوان "تحلیل انرژی و اگزرژی بهره گیری از یک برج خنک کن تبخیری در نیروگاه " در آموزشکده سماء واحد خوی در سال 1389.
 • از اعضای کمیته اجرایی در کنفراس ملی MEMS در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال 1390.
 • همکاری با بخش تعمیرات نگهداری شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در سال 86
 • همکاری با شرکت اورین سازه مهر واقع در تهران به عنوان سرپرست کارگاه و مشاور تاسیسات در سال 87-86
 • آشنایی با انواع سردخانه ها و محاسبات طراحی سردخانه ها.
 • آشنایی با انواع سیستم های سرد کننده خانگی و تجاری و کنترلر های تاسیسات.
 • آشنایی با انواع انرژی های تجدید پذیر و نو.
 • سوابق و مهارت های آموزشی:
 • تدریس دروس تخصصی از سال 1387 در دانشگاه سما
 • زبان فنی – رسم فنی3 -  رسم فنی4 – ترمودینامیک – سیالات – تبرید 1- تبرید 2- تبرید 3- نقشه کشی تبرید 1-
 • نقشه کشی تبرید 2- نقشه کشی با کامپیوتر- اصول سرپرستی- فیزیک- کارگاه تبرید1- کارگاه تبرید2- کارگاه تبرید3-آز ترمودینامیک- آز سیستم های کنترل تاسیسات- کارگاه جوشکاری و ورقکاری- کارگاه عمومی
 • -----------------------------------------------------------
 • تدریس دروس تخصصی از سال 1388 به صورت مستمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
 • زبان تخصصی- تجهیزات حرارتی و برودتی- سوخت و احتراق – طراحی سیستم های تبرید و سردخانه- آز سیالات – آز ترمودینامیک- ترمودینامیک1- ترمودینامیک2- سیالات – کارگاه تبرید و سردخانه – کارگاه ماشین ابزار – انرژی های تجدید پذیر – مدیریت انرژی- کارگاه جوشکاری واسکلت فلزی- تاسیسات برودتی
 • -----------------------------------------------------------
 • تدریس دروس تخصصی از سال 1390 به صورت مستمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
 • سیالات- ترمودینامیک – تاسیسات برودتی – سوخت رسانی1- سوخت رسانی2- مدیریت انرژی – کارگاه سوخت رسانی – سیستم های گازی
 • -----------------------------------------------------------
 • تدریس دروس تخصصی از سال 1390 به صورت مستمر در دانشگاه غیر انتفاعی معراج سلماس
 • انرژِی خورشیدی در ایران - سمینار - سیستم های اندازه گیری- سیستم های اندازه گیری پیشرفته – جوشکاری و کارگاه جوشکاری- حرارت مرکزی- نقشه کشی حرارت مرکزی- اصول سرپرستی- نقشه کشی با کامپیوتر- تاسیسات مکانیکی و برقی- ترمودینامیک و انتقال حرارت و پروژه کارشناسی - مشاور پایان نامه های ارشد و ...
 • ----------------------------------------------------------
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی از سال 1395
 • دروس ترمودینامیک - سیستم اندازه گیری - کار آفرینی و پروژه
 • استاد پروژه دوره کارشناسی و کاردانی
 • استاد مشاور پایان نامه های ارشد
 • مهارت ها
 • نرم افزار های مهندسی
 • سیستم عامل ها : window xp - windows seven
 • عمومی : Microsoft office- Mini tab
 • تخصصی : Autocad 2D&3D – AVL Fire - CFDWM و تا حدودی Fluent  و Carrier
 • مقالات و تالیفات:
 • چاپ مقاله علمی و پژو هشی با عنوان:
 • "Multidimensional modeling of the effect of fuel injection pressure on temperature distribution in cylinder of a turbocharged DI diesel engine"
 • چاپ در ژورنال Propulsion and Power Research در سال 2013.
 • چاپ مقاله ISI با عنوان:
 • "Evaluation of the Effect of Fuel Spray on Performance, Emission and Combustion Characteristics in a Diesel Engine"
 • چاپ در ژورنال Science Series Data Report Journal در سال 2012.
 • چاپ مقاله ISI با عنوان:
 • "EFFECT OF INJECTION TIMING AND PRESSURE ON THE PERFORMANCE, EMISSION AND COMBUSTION CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE (ADVANCSE CFD MODELING)"
 • چاپ در ژورنال اتریشی با IF: 0.267 در سال 2012.
 • چاپ کتاب با عنوان شهرهای نو با ساختمان های نو در توسط موسسه آموزش عالی معراج سال1396 
 • چاپ کتاب با عنوان کلکتور های خورشیدی توسط دانشگاه علمی کاربردی سال 1396
 • چاپ کتاب با عنوان طراحی لوله کشی تبرید توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در سال 1393.
 • چاپ کتاب با عنوان : نقشه کشی تبرید، چاپ توسط سازمان سما در سال 1391.
 • چاپ کتاب با عنوان: اکوسیتی، توسط نظام مهندسی آذربایجان غربی در سال 1392.
 • چاپ کتاب با عنوان: تبرید و اصول نقشه کشی تبرید، توسط نظام مهندسی آذربایجان غربی در سال 1392.
 • مقاله با عنوان :. برآورد تولید برق از طریق جزر و مد و بررسی آن در حوضچه های آبی مختلف کنفرانس بین اللمللی برق و مکانیک دانشگاه امیر کبیرتهران 1395
 • مقاله با عنوان :. افزایش توان خروجی سیستم فتوولتائیک به روش مینیمم کردن THD در سلول های خورشیدی برق و مکانیک دانشگاه امیر کبیرتهران 1395
 • مقاله با عنوان: آنالیز عددی افزایش فشار پاشش سوخت در موتور دیزلی چاپ  وارائه شده در کنفرانس بین المللی سوخت و احتراق هتل المپیک اسفند ماه 1388.
 • مقاله با عنوان: بررسی تاثیر زمان پاشش سوخت بر پارمتر های عملکردی و آلایندگی موتور دیزلی چاپ  وارائه شده در کنفرانس بین المللی سوخت و احتراق هتل المپیک اسفند ماه 1388.
 • مقاله با عنوان: بررسی تاثیر و برهمکنش پارامتر های زمان و طول پاشش بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزلی چاپ  وارائه شده در کنفنرانس کنفرانس ملی در دانشگاه آزاد خمین شهر سال1389.
 • مقاله با عنوان: مقایسه بین سیکل توربین گازی و سیکل مجهز به خنک کن مه پاش از دیدگاه اگزرژی چاپ  وارائه شده در کنفنرانس کنفرانس ملی در دانشگاه آزاد خمین شهر سال 89
 • مقاله با عنوان:
 • "SLAB METHOD OF ANALYSIS FOR THREE DIMENSIONAL FORWARDEXTRUSION OF SQUARED END SECTION"
 • چاپ و ارائه شده در کنفرانس بین المللی ESDA2010 ترکیه.
 • شرکت در 3 کارگاه آموزشی در زمینه MEMS & NANO  در کنفرانس ملی MEMS.
 • شرکت در کارگاه آموزشی بیو دیزل در کنفرانس ملی سوخت و احتراق هتل المپیک.
 • اجرای 3 طرح پژو هشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، دانشگاه آزاد واحد سلماس و آموزشکده سما واحد خوی
 • و ....