امروز : دوشنبه، 27 فروردین 1403

کارشناسی ناپیوسته مهندسی ict

کارشناسی ناپیوسته مهندسی ict

مدیر گروه: خانم دکتر ژیلا ایوبی

دکترای برق مخابرات-سیستم