امروز : شنبه، 9 فروردین 1399

سیستم اساتید

جواد نوری نیا
 فرهومند پرويز
خسروشاهي ـ اصغر
باقرزاده ـ جمشيد
جعفرمدار ـ صمد
شاکر سیامک
عابدين زاده ـ طاهر
امامي ـ کمال
جوادزاده محمد
فتحعلي لو ـ محمد
ميرزايي حبشي حميد
 • نام کامل : سيدمحموديه ميراسماعيل
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 • نوع همکاری : مدرس گروه برق
 • مشاهده کامل اطلاعات
سيدمحموديه ميراسماعيل
پولادي جابر
شعبانی رسول
هادی تقوی فر
حمید اصغری
مهدی کیاستفر
امید کریمی
نیما احمدی
امیر عسگری طاهری
توحید رحیمی
حامد ماشین چی ماهری
امین معظمی
رضا اسراری
پيري زاده ـ مهدي
 • نام کامل : ايوبي ـ ژيلا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : هیات علمی تمام وقت
 • مشاهده کامل اطلاعات
ايوبي ـ ژيلا
برادر سلیمی
 • نام کامل : عبادي يالقوزآغاجي
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
عبادي يالقوزآغاجي
فرضي ـ بهمن
اصغري ـ ستار
تيموري ـ امير
 • نام کامل : ستاري رؤف ـ ايلقار
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : هیات علمی تمام وقت
 • مشاهده کامل اطلاعات
ستاري رؤف ـ ايلقار
حيدري ـ علي
هاشم زاده ـ هاله
الماسي ـ امیر
عباسي ـ رضوان
خضري ـ پريسا
 • نام کامل : رضازاده کهنه شهري ـ
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
رضازاده کهنه شهري ـ
 • نام کامل : مسعودي صدقياني حميد
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
مسعودي صدقياني حميد
اکبري سوره مريم
عليزاده ـ ليلا
قرباني عفيفه
قنبرپور خسرو
برادراني ـ فراز
اسدي درشگي حميد
گلواني ـ وحيده
 • نام کامل : اسمعيلي عيان اسماعيل
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
اسمعيلي عيان اسماعيل
بايرام زاده حميد
يوسف پور رقيه
ساجدي داود
آهک چي ـ رويا
جليل پورسهيل
جليل پور اشرف
کبوتري کهنه شهري
ترقي جو سينا
نبي لو قربان
موسوي امين
 • نام کامل : صابر صدقياني نرگس
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
صابر صدقياني نرگس
 • نام کامل : کارگر خوش طالع آناهي
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
کارگر خوش طالع آناهي
اشتاد ـ ياسر
جعفري الهام
 • نام کامل : رضائي کنگرلوئي ـ ليلا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
رضائي کنگرلوئي ـ ليلا
يوسف نژاد بهزاد
 • نام کامل : حيدري کهنه شهري ـ رویا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
حيدري کهنه شهري ـ رویا
دنياجو ـ رسول
 • نام کامل : اسکندري باغچه جيکي رعنا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
اسکندري باغچه جيکي رعنا
هادی جاویدنیا
حسن زاده ـ علي
بهمنش معصومه
صدرا رستمی
فریبا عبدلی حبشی