امروز : جمعه، 27 مهر 1397

برق

 

مدیر گروه ارشد برق : آقای دکتر رحیمی 

رزومه :

مدیر گروه برق : خانم مهندس ایوبی

رزومه :

 

اساتیدی با گروه برق همکاری دارند:

 
نام و نام خانوادگی مدرک  نوع همکاری مرتبه علمی  
جواد نوری نیا  دکترا  هیات علمی  استاد تمام  
طاهر عابدین زاده دکترا  حق التدریس  مربی  
 حجت ناصری  کارشناسی ارشد   حق التدریس    
میر حمید سید محمودیه دانشجوی دکترا  حق التدریس    
شهلا قرائتی کارشناسی ارشد  حق التدریس    
جابر پولادی دانشجو دکترا  حق التدریس  مربی  
یاسر نخعی کارشناسی ارشد  حق التدریس  مربی  
محمدایماندار کارشناسی ارشد   حق التدریس    
رضا پورعلی کارشناسی ارشد  حق التدریس    
 ژیلا ایوبی  کارشناسی ارشد هیات علمی مربی