امروز : جمعه، 3 اسفند 1397

✳️نحوه آدرس دهی و درج نام موسسه آموزش عالی معراج در مستندات علمی :

✳️نحوه آدرس دهی و درج نام موسسه آموزش عالی معراج در مستندات علمی : ✳️نحوه آدرس دهی و درج نام موسسه آموزش عالی معراج در مستندات علمی : دانشجویان محترم ، بر طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه تمامی دستاورد های پژوهشی (مجلات و کنفرانس ها) بایستی از نحوه آدرس دهی زیر جهت دریافت نمره مقالات در پایان نامه ها تبعیت نمایند ....

ادامه مطلب