امروز : جمعه، 3 اسفند 1397

چاپ دو مقاله توسط دانشجوی ارشد تبدیل انرژی ...

چاپ دو مقاله توسط دانشجوی ارشد تبدیل انرژی ...   چاپ دو مقاله دانشجوی ارشد مکانیک تبدیل انرژی سعید ابراهیمی در کنفرانس بین المللی تهران با راهنمایی های اساتید آقایان دکتر مهدی کیاستفر و سجاد امامی را به ایشان و مجموعه دانشگاه معراج سلماس تبریک عرض می نماییم.        ...

ادامه مطلب