امروز : پنج شنبه، 15 خرداد 1399

تکمیل ظرفیت ارشد از پنج شنبه تا یک شنبه شروع می شود ....

تکمیل ظرفیت ارشد از پنج شنبه تا یک شنبه شروع می شود .... اطلاعيه ‌‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه‌ بازمان اعلام‌ تكميل ظرفيت برخي از كدرشته محل‌هاي آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌‌ سال‌ 1398...

ادامه مطلب