امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : مسعودي صدقياني حميد

مسعودي صدقياني حميد
  • نام کامل : مسعودي صدقياني حميد
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مکانیک
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : h.masoudi@meraj.ac.i
  • رزومه :
|