امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : رضازاده کهنه شهري ـ

رضازاده کهنه شهري ـ
  • نام کامل : رضازاده کهنه شهري ـ
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : استاد
  • گروه تحصیلی : حسابداری
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|