امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : جعفرمدار ـ صمد

جعفرمدار ـ صمد
 • نام کامل : جعفرمدار ـ صمد
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 • مرتبه علمی : استاد
 • گروه تحصیلی : مکانیک
 • نوع همکاری : هیات موسس
 • ایمیل :
 • رزومه :

  Professor


   


  Department of Mechanical Engineering


   


  Faculty of Engineering, Urmia University


   


  P.O. Box 57169-33111, Urmia, Iran


   


  E-mail:


   


  s.jafarmadar@urmia.ac.ir;


   


  s_jafarmadar@yahoo.com

|