امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : هاشم زاده ـ هاله

هاشم زاده ـ هاله
  • نام کامل : هاشم زاده ـ هاله
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مدیریت
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|