امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : ستاري رؤف ـ ايلقار

ستاري رؤف ـ ايلقار
  • نام کامل : ستاري رؤف ـ ايلقار
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : معماری
  • نوع همکاری : هیات علمی تمام وقت
  • ایمیل : e.satari@meraj.ac.ir
  • رزومه :
|