امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : باقرزاده ـ جمشيد

باقرزاده ـ جمشيد
 • نام کامل : باقرزاده ـ جمشيد
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • گروه تحصیلی : کامپیوتر
 • نوع همکاری : هیات موسس
 • ایمیل : j.bagerzadeh@meraj.a
 • رزومه :

   


   


  دکتری: کامپیوتر نرم افزار، انستیتو تکنولوژی هند،دهلی نو (IIT Delhi)، هندوستان، 1385


   


  فوق لیسانس: کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1377


   


  لیسانس: کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1375

|