امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : خسروشاهي ـ اصغر

خسروشاهي ـ اصغر
 • نام کامل : خسروشاهي ـ اصغر
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 • مرتبه علمی : استاد
 • گروه تحصیلی : صنایع غذایی
 • نوع همکاری : سرپرست و هیات موسس
 • ایمیل : a.khosroshahi@meraj.ac.ir
 • رزومه :

  اصغر خسروشاهی اصل متولد سال 1332 از شهرستان مراغه دارای مرتبه علمی استاد تسلط کامل به زبان انگلیسی.
  ليسانس: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1355 دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران(كرج) با معدل 53/3 از 4 (رتبه اول دانشكده كشاورزي, دانشگاه تهران).
  فوق ليسانس: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1357 دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) با معدل 4 از 4 (رتبه اول دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران).
  دكترا : صنايع غذايي با گرايش صنايع لبنيات از دانشگاه Reading انگلستان ،1367.

|