امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : پيري زاده ـ مهدي

پيري زاده ـ مهدي
  • نام کامل : پيري زاده ـ مهدي
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مکانیک
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|