امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : پيري زاده ـ مهدي

پيري زاده ـ مهدي
  • نام کامل : پيري زاده ـ مهدي
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مکانیک
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|