امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : حامد ماشین چی ماهری

حامد ماشین چی ماهری
  • نام کامل : حامد ماشین چی ماهری
  • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
  • مرتبه علمی : استادیار
  • گروه تحصیلی : برق
  • نوع همکاری : مدرس گروه برق
  • ایمیل :
  • رزومه :
|