امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : نیما احمدی

نیما احمدی
  • نام کامل : نیما احمدی
  • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
  • مرتبه علمی : استادیار
  • گروه تحصیلی : مکانیک
  • نوع همکاری : مدرس گروه مکانیک
  • ایمیل :
  • رزومه :
|