امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : توحید رحیمی

توحید رحیمی
  • نام کامل : توحید رحیمی
  • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
  • مرتبه علمی : استادیار
  • گروه تحصیلی : برق
  • نوع همکاری : مدرس گروه برق
  • ایمیل :
  • رزومه :
|