امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : بهمنش معصومه

بهمنش معصومه
  • نام کامل : بهمنش معصومه
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : شیمی
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|