امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : حسن زاده ـ علي

حسن زاده ـ علي
  • نام کامل : حسن زاده ـ علي
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : حسابداری
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|