امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : دنياجو ـ رسول

دنياجو ـ رسول
  • نام کامل : دنياجو ـ رسول
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : زبان
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : style="dir:ltr;
  • رزومه :
|