امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : حيدري کهنه شهري ـ رویا

حيدري کهنه شهري ـ رویا
  • نام کامل : حيدري کهنه شهري ـ رویا
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : اقتصاد
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : style="dir:ltr;
  • رزومه :
|