امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : جعفري الهام

جعفري الهام
  • نام کامل : جعفري الهام
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : معماری
  • نوع همکاری : هیات علمی
  • ایمیل : style="dir:ltr;
  • رزومه :
|