امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : صابر صدقياني نرگس

صابر صدقياني نرگس
  • نام کامل : صابر صدقياني نرگس
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : ریاضی
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : style="dir:ltr;
  • رزومه :
|