امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : موسوي امين

موسوي امين
  • نام کامل : موسوي امين
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مکانیک
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : aminmuosavi83@yahoo.
  • رزومه :
|