امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : کبوتري کهنه شهري

کبوتري کهنه شهري
  • نام کامل : کبوتري کهنه شهري
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : استاد
  • گروه تحصیلی : کامپیوتر
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : style="dir:ltr;
  • رزومه :
|