امروز : پنج شنبه، 8 اسفند 1398

مشخصات : اسدي درشگي حميد

اسدي درشگي حميد
  • نام کامل : اسدي درشگي حميد
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مکاترونیک
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل :
  • رزومه :
|