امروز : شنبه، 10 خرداد 1399

مشخصات : عليزاده ـ ليلا

عليزاده ـ ليلا
  • نام کامل : عليزاده ـ ليلا
  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • گروه تحصیلی : مدیریت
  • نوع همکاری : حق التدریس
  • ایمیل : style="dir:ltr;
  • رزومه :
|