امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : امید کریمی

امید کریمی
  • نام کامل : امید کریمی
  • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
  • مرتبه علمی : استادیار
  • گروه تحصیلی : مکانیک
  • نوع همکاری : مدرس گروه مکانیک
  • ایمیل :
  • رزومه :
|