امروز : دوشنبه، 1 مرداد 1397

تحویل پروژه درس عملی استاد خانم ستاری شامل درک و بیان 1 و 2 طراحی معماری 5 روز چهارشنبه مورخه 97/04/13 ساعت 11 صبح می باشد قابل ذکر است بعد از این تاریخ به هیچ عنوان پروژه تحویل گرفته نخواهد شد

تحویل پروژه درس عملی استاد خانم ستاری شامل درک و بیان 1 و 2 طراحی معماری 5 روز چهارشنبه مورخه 97/04/13 ساعت 11 صبح می باشد قابل ذکر است بعد از این تاریخ به هیچ عنوان پروژه تحویل گرفته نخواهد شد تحویل پروژه درس عملی استاد خانم ستاری شامل درک و بیان 1 و 2 طراحی معماری 5 روز چهارشنبه مورخه 97/04/13 ساعت 11 صبح می باشد قابل ذکر است بعد از این تاریخ به هیچ عنوان پروژه تحویل گرفته نخواهد شد...

ادامه مطلب

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ورود به جلسه امتحانی فقط با کارت ورود به جلسه امتحانی خواهد بود در صورت داشتن مشکل به مالی و آموزش مراجعه نمایید

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ورود به جلسه امتحانی فقط با کارت ورود به جلسه امتحانی خواهد بود در صورت داشتن مشکل به مالی و آموزش مراجعه نمایید اطلاعیه مهم امتحانی دانشجویان عزیز بدون پرینت کارت امتحانی و تسویه مالی امکان حضور در جلسه امتحانی وجود ندارد در صورت وجود مشکل در پرینت و رویت نمرات به امور مالی و آموزش مراجعه نمایید، همچنین از حضور دانشجویان با نواقصات پرونده آموزشی به حوزه...

ادامه مطلب