امروز : پنج شنبه، 16 اردیبهشت 1400

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

دانشجویان محترمی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته ثبت نام کرده اند لطفا جهت ثبت نام برای تائیدیه تحصیلی مقطع دیپلم خود به آدرس WWW.EMT.MEDU.IR مراجعه نموده و در اسرع وقت نسبت به اخذ تائیدیه تحصیلی اقدام نمایند.


بازگشت


نظرات :

ارسال نظر