امروز : یکشنبه، 28 دی 1399

لینک سازمان بسیج دانشجویی

لینک سازمان بسیج دانشجویی بسیجی عاشق شهد شهادت به خداست مکتب عاشق ز مکتب ها جداست گر سر و پا و تن و جان می دهد بس همین حالت که جنت را رواست * * بسیجی، بانگ بلند بیداری است و باب رهایی، بلای‌جان استکبار است و برج استوار دیدبانی. * * بسیجی، بلبل خوشخوان گلزار...

ادامه مطلب